REGLEMENTEN M.B.T. PREMIUM KOERSEN

REGLEMENTEN M.B.T. PREMIUM KOERSEN

ATTENTIE: VOORAANGIFTE UITSLUITEND PER FAX OF E-MAIL.
TELEFONISCHE AANGIFTES ZULLEN NIET WORDEN AANGENOMEN.

NB: HET BESLAG DIENT VERMELD TE WORDEN, EVENALS DE RIJDERSKLEUREN.
(onder vooraangifte wordt verstaan, de aangifte ten kantore NDR.)

Bij de aangifte per fax/e-mail vermelden, naast het paard, de naam, trainer en rijder van het paard:

géén ijzers onder: D4 (D4 staat voor Deferré 4 Pieds’ ofwel alle 4 de ‘voeten’ zonder ijzers)
géén achterijzers onder: DP (DP staat voor Deferré Postérieurs ofwel zonder ijzers achter)
géén voorijzers onder: DA (DA staat voor Deferré Antérieurs ofwel zonder ijzers voor)
4 ijzers onder: géén vermelding

Deze vooraangifte is verplichtend en wijzigingen zijn niet mogelijk .

Controle van ijzers op de wedstrijddag vindt plaats bij het betreden van de baan.

Geen enkel paard mag deelnemen aan de draverijen indien zijn beslag niet overeenstemt met hetgeen vermeld staat in het koersprogramma. De trainer van het paard zal verantwoordelijk gesteld worden en voor deze gelden de sancties :
• heffing € 500 (hiertegen kan geen beroep worden aangetekend)
• paard mag niet starten (hiertegen kan geen beroep worden aangetekend)
• Indien een paard niet is aangegeven bij het sluiten van de aangifte paarden op de baan, zal het paard worden beschouwd als niet starter en zal de trainer een heffing worden opgelegd van € 500. (hiertegen kan geen beroep worden aangetekend)

Procedure op de koersdag:
1. Voor de start:

Voor de koersen tijdens de Premium-meetings geldt dat er geen defilé zal zijn. De regie van Equidia zal de paarden voorafgaand aan de koers in beeld brengen zodat de commentatoren de spelers kunnen informeren over de paarden. De volgende procedure zal van kracht zijn:

• Paarden dienen 8 minuten voor de start in de baan te zijn (verplicht) en mogen de baan niet meer verlaten. Niet tijdig in de baan: heffing € 35,00

Paarden dienen zich bij het signaal “start over 20 seconden” in de blauwe zone of startvak te bevinden.
• Eventuele veranderingen dienen in de paddock/baan te geschieden. Dit ter beoordeling en goedkeuring van het draverijcomité.
• Het veroorzaken van een valse start zal als volgt bestraft worden:
o 1e valse start: € 50,-
o 2e valse start: € 100,-

2. Reglementen: jurering tijdens en na de koers.

Tijdens het parcours zal een combinatie worden uitgeschakeld:
a) Volgens de reglementen in artikel 35 Drafsport Wedstrijd Reglement.
en alsmede:
b) wanneer een paard meer dan meer dan 5 galopsprongen maakt in de laatste rechte lijn;
c) wanneer een paard in de laatste rechte lijn 5 passen onregelmatig draaft of in telgang is.

NB: paarden kunnen na onderzoek (enquête) betreffende de laatste rechte lijn alsnog worden gediskwalificeerd ten aanzien van b en c;
NB: Wat betreft overige reglementen wordt verwezen naar de NDR reglementen.

Op de Premium-meetings zal voor alle koersen de procedure voor de start worden gevolgd zoals omschreven voor de Premium-koersen. Derhalve zal er op deze meetings geen defilé plaats en worden alle paarden minimaal 8 minuten voor de start in de baan verwacht.