RIJDERSEXAMEN

Ten behoeve van de afgifte van een rijvergunning als leerling-pikeur, amateur rijder, amatrice, eigenaar rijd(st)er en monté rijd(st)er, zal er op 21 mei 2011 op Victoria Park Wolvega een rijderexamen worden afgenomen.
Dit examen bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte.
Schriftelijke aanmeldingen, waarin vermeld naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en met welke gekwalificeerde draver wordt deelgenomen, dienen uiterlijk op 4 mei a.s. op het secretariaat van de Vereniging N.D.R. aanwezig te zijn. faxnr. 070-3047145, t.n.v. C.Mellegers of mellegers@ndr.nl
Alle deelnemers aan dit examen zijn verplicht een instructie bij te wonen op 14 mei op Victoria Park Wolvega.
(U moet op beide dagen een paard meebrengen en evt. zelf voor stalling zorgen)
De totale kosten bedragen € 110,-