Uitspraak kortgeding NDR – SGR

In de zitting van het kortgeding heeft de voorzieningenrechter op
vordering van de NDR beslist dat SGR de afdracht uit de totalisator (de
betalingen uit de omzet) dient te continueren vanaf 1 oktober jl.

Een en ander blijkt uit de beslissing.

Onder de knop download (zie menu boven) kunt u het pdf bestand “Uitspraak kortgeding NDR – SGR” downloaden.