GERDA VERBURG PER 1 DECEMBER 2023 VOORZITTER VAN DE SECTORRAAD PAARDEN (SRP)

Het bestuur van de Sectorraad Paarden (SRP) heeft Gerda Verburg bereid gevonden per 1 december 2023 het voorzitterschap van de SRP over te nemen van Guusje ter Horst. Guusje bekleedt deze functie sinds 1 december 2020.

Gerda Verburg is na haar Kamerlidmaatschap (1998-2007) minister geweest van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit(2007-2010). Daarna was zij 5 jaar de Nederlandse Ambassadeur bij de landbouw en voedselorganisaties van de Verenigde Naties (VN) in Rome. In 2016 benoemde de Secretaris Generaal van de VN haar tot Assistent Secretaris Generaal van de VN en bouwde zij als Global Coordinator, de Scaling Up Nutrition Movement verder op en uit. Dit deed zij vanuit Geneve. Eind vorig jaar keerde zij terug naar Nederland. Verburg heeft veel ervaring in de hippische sector en is in het verleden lid geweest van het bestuur van de KNHS.

De voorzitter van de benoemingsadviescommissie, Andries van Daalen, zegt heel verheugd te zijn dat Gerda met haar grote bestuurlijke ervaring op voor de paardensector relevante terreinen én praktische ervaring in de hippische sector bereid is het voorzitterschap op zich te nemen.

Gerda Verburg ziet met veel enthousiasme uit naar haar nieuwe functie. ‘De SRP is een onmisbare organisatie die de collectieve belangen van de hippische sector behartigt. In deze sector is het van groot belang dat samen wordt opgetrokken. De toekomst van de paardensector is hiervan afhankelijk.’