De wedstrijd-outfit van een harddraver

Misschien bent u wel eens geschrokken van de verhalen en foto’s van dierenactivisten, die claimen dat de paarden bij een harddraverij veel pijn en stress ervaren. Als dat zo was, hadden alle organisatoren van kortebaandraverijen er natuurlijk allang de stekker uit getrokken. Want alle vrijwilligersorganisaties en hun drijvende krachten, en ook de professionele deelnemers en wedstrijdofficials, zijn stuk voor stuk paardenliefhebbers die zijn begaan met het welzijn van hun paarden. Als u mensen met afschuw hoort afgeven op het gebruik van “dwangmiddelen” als de staartriem, de opzetteugel of check, kettingen in de mond, een vastgebonden tong, en oorproppen… bekijkt u dan deze video van 5 minuten eens.

Top-dravertrainster en paardenliefhebber pur sang Caroline Aalbers legt uit waar deze hulpmiddelen –géén dwangmiddelen– toe dienen en hoe ze worden gebruikt om het paard te beschermen en te helpen bij het presteren. Want ja, een draver levert prestaties, maar daar staat heel veel liefde en een uitstekende verzorging tegenover.

Openingstijden kantoor SNDR !

Het kantoor van de SNDR is  zolang de beperkende maatregelen van kracht zijn, gesloten voor bezoekers.

De SNDR blijft van maandag tot en met donderdag van 9:00 tot 14:00 uur per mail en telefonisch bereikbaar (vrijdag gesloten)

Officieel Bulletin 21 – 2024

Klik hieronder voor het officiële bulletin.
Het document wordt in een nieuw scherm geopend

Prestatiepremie van de Kortebaan Zwanenburg

Kortebaan Zwanenburg, zaterdag 22 juni

In tegenstelling tot gepubliceerd in het Drafprogramma van Juni zijn er 2 prestatiepremies. Eén prestatiepremie van € 50,00 voor de desbetreffende trainer en één prestatiepremie van € 50,00 voor de desbetreffende rijder.

Programma kortebaan Assendelft, zaterdag 25 mei

Klik hieronder voor het programma van de kortebaan Assendelft, zaterdag 25 mei 2024. Het document wordt in een nieuw scherm geopend.

Programma kortebaan Venhuizen, dinsdag 21 mei

Klik hieronder voor het programma van de kortebaan Venhuizen, dinsdag 21 mei 2024.
Het document wordt in een nieuw scherm geopend.

Uitgelote paarden in het Regio Banen Circuit 2024 per 15 mei

Klik hieronder voor de uitgelote paarden van de Regio Banen Circuit 2024. Deze paarden (uitgeloot op Alkmaar 3 mei, Emmeloord 15 mei en Alkmaar 20 mei) worden in eerste instantie niet uitgeloot voor de volgende meeting in het Regio Banen Circuit (Aduard, woensdag 5 juni) Het document wordt in een nieuw scherm geopend.

Officieel Bulletin 20 – 2024

Klik hieronder voor het officiële bulletin.
Het document wordt in een nieuw scherm geopend

Focus Sectorraad Paarden op vergroten kennis paardenwelzijn

De Sectorraad Paarden (SRP) wil het paardenwelzijn in Nederland verder bestendigen en verbeteren. In de loop der jaren heeft de SRP instrumenten ontwikkeld om actief uit te dragen wat de leden van de sector doen om het welzijn van paarden zoveel mogelijk te borgen. De Gids voor Goede Praktijken, de Paardenwelzijnscheck en het Keurmerk Paard en Welzijn (KPW) zijn hier voorbeelden van. De afgelopen jaren is er hard gewerkt om het KPW uit te rollen in de hippische sector. Echter, het animo om het KPW af te nemen blijft helaas achter. Het keurmerk als instrument lijkt op dit moment niet de meest passende methode om het paardenwelzijn te verbeteren. De SRP heeft daarom besloten om op dit moment geen extra energie aan de verdere uitrol te besteden.

Paardenwelzijn blijven verbeteren

Deze tijd wordt nu ingezet om de kennis en informatie over paardenwelzijn in onderwijs en opleidingen in te bedden en een eigen kennis- en innovatieagenda op het gebied van paardenwelzijn op te zetten. Ook wordt er hard gewerkt aan het updaten van de Gids voor Goede Praktijken. Definities van welzijn ontwikkelen door, wetenschap laat nieuwe inzichten zien en ook de dagdagelijkse omgang met paarden leren ons nieuwe praktijken die het paardenwelzijn ten goede komen. De doelstelling is om een gids vol praktische richtlijnen voor de sector neer te zetten waaruit iedere paardenhouder – klein, groot, professioneel, hobbymatig, sporter, recreant of fokker – zijn eigen praktijk in kan herkennen en waar nodig verbeteren.

Gids voor Goede Praktijken In de Gids voor Goede Praktijken staan de welzijnsrichtlijnen omschreven voor het houden en gebruiken van paarden. Aan de hand van de Paardenwelzijnscheck kan een paardeneigenaar door het beantwoorden van een aantal vragen over waarnemingen aan het dier en zijn omgeving, een inschatting maken van het welzijnsniveau van het paard. Het doel van de Gids en de Check is het bewustzijn omtrent paardenwelzijn vergroten bij paardenhouders en hen te wijzen op verbeterpunten op dit vlak.  

Blijven rekenen op kennis en expertise paardenwelzijn 

Op basis van inspecties hebben een aantal hippische bedrijven de afgelopen jaren het KPW ontvangen. Nu het KPW niet verder wordt uitgerold, worden er geen nieuwe inspecties meer aangeboden. Keurmerkhouders ontvangen geen factuur meer van Stichting Welzijn Paard. Zij mogen het bord houden en eventueel ook laten hangen aan de gevel.

SRP bedankt deze keurmerkhouders en anderen betrokkenen bij het KPW hartelijk voor hun ambassadeurschap voor paardenwelzijn in Nederland! De sector blijft graag rekenen op de kennis en expertise over paardenwelzijn en de steun van alle paardenhouders voor de gezamenlijke missie om paardenwelzijn in Nederland verder te bestendigen en waar nodig te verbeteren.

Uitgelote paarden in het Regio Banen Circuit 2024 per 10 mei

Klik hieronder voor de uitgelote paarden van de Regio Banen Circuit 2024. Deze paarden (uitgeloot op Alkmaar 21 april, Alkmaar 3 mei en Emmeloord 15 mei) worden in eerste instantie niet uitgeloot voor de volgende meeting in het Regio Banen Circuit (Alkmaar, maandag 20 mei) Het document wordt in een nieuw scherm geopend.