Rijdersexamen 12 juli 2017
afbeelding
Ten behoeve van de afgifte van een rijvergunning als leerling-pikeur, amateurrijder, eigenaar rijd(st)er en monté rijd(st)er, zal er op 12 juli 2017 op de Draf- en Renbaan Duindigt een rijdersexamen worden afgenomen.
Dit examen bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte.
Schriftelijke aanmeldingen, waarin vermeld naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en met welke gekwalificeerde draver wordt deelgenomen, dienen uiterlijk op 28 juni a.s. op het secretariaat van de stichting N.D.R. aanwezig te zijn. faxnr. 070-3047145, t.n.v. C. Mellegers of drafsport@ndr.nl

Alle deelnemers aan dit examen zijn verplicht een instructie bij te wonen op 5 juli 2017 op de Draf- en Renbaan Duindigt.
(Aanvang (proef-)examen om 11:00, u moet op beide dagen een paard meebrengen en evt. zelf voor stalling zorgen)
De totale kosten bedragen 110,-


TERUG
Snel Zoeken


Draf   Ren    
ZOEK

Handicap Generaal