Status verkoop Renbaan Duindigt
afbeelding
Deze week heeft het bestuur van de Stichting Beheer Renbaan Duindigt (SBRD) kenbaar gemaakt dat de beoogde verkoop van de Renbaan Duindigt aan Kuynder B.V. niet kan worden gerealiseerd. Als bestuur van de Stichting Nederlandse Draf- en Rensport hebben we hier natuurlijk met de nodige teleurstelling kennis van genomen. Omdat met het in zee gaan met de betreffende financier, de toekomst van Duindigt niet kan worden gegarandeerd zoals in de optieovereenkomst is vereist, ondersteunen we de genomen acties echter wel volledig. Uiteraard is dat voor de totale Draf- en Rensport en de daaraan gekoppelde sector in Nederland een bijzonder grote tegenslag, maar hiermee zijn financiële complicaties in het vervolgtraject gelukkig nog tijdig voorkomen.

De consequenties van deze ontwikkeling zijn ingrijpend en stellen het bestuur van de SNDR voor de nodige uitdagingen. Het behoud van de Renbaan Duindigt voor de Draf- en Rensport in Nederland achten we essentieel voor de toekomstbestendigheid van de sector. Daarom is in overleg met het bestuur van de SBRD besloten om ons gezamenlijk in te spannen om het voor 2017 geplande koersseizoen op Duindigt doorgang te kunnen laten vinden. Afgelopen donderdag is op basis daarvan besloten om de meeting op Eerste Paasdag (16 april a.s.) door te laten gaan mede gezien een aantal sponsoren die het mogelijk maken om het prijzengeld tijdens die meeting op voldoende niveau te kunnen garanderen.

Daarmee zijn we er natuurlijk nog niet voor de rest van het seizoen (nog 15 meetings gepland) en momenteel wordt door alle betrokkenen veel inspanning geleverd om de noodzakelijke elementen voor een verantwoorde exploitatie in 2017 te kunnen garanderen. De verantwoordelijkheid voor die exploitatie kan en mag de SNDR niet op zich nemen maar we willen alle relevante initiatieven daartoe maximaal ondersteunen. De basis allocatiebedragen voor de te verrijden draverijen en rennen zijn opgenomen in de begroting voor 2017 en kunnen op basis daarvan worden gegarandeerd inclusief de prijzengelden voor de Klassieke en Bijzondere koersen. Die garantie heeft geen consequenties voor de door de SNDR in 2017 toegezegde allocatiebedragen ten behoeve van het prijzengeld op de andere koersbanen inclusief de grasbanen. Via sponsorgelden en andere bijdragen van ‘derden’ moet aanvulling worden gezocht om het lucratief te maken op Duindigt en elders in Nederland te koersen.

Het is nu aan het bestuur en de Ledenraad van de Vereniging Nederlandse Draf- en Rensport (VNDR) in samenspraak met het bestuur van de SBRD om op korte termijn andere potentiële verkoopopties te analyseren en belangrijker nog te gaan realiseren. Omdat we alle vertrouwen hebben en houden in deze onderhandelaars, wil het bestuur ook dat proces vanuit de SNDR volledig ondersteunen en hopen dat de sector dit ook wil doen. Om de kans op geïnteresseerde potentiële kopers van de Renbaan Duindigt te maximaliseren is het nu aan de deelnemers om te tonen dat er een aantrekkelijk koersprogramma kan worden geboden waarop de wedders ook willen spelen. Goed bezette koersen garanderen het voorgaande zodat we u allen verzoeken en stimuleren optimaal gebruik te maken van de in 2017 geboden mogelijkheden om in Nederland te koersen, te fokken, te wedden en de koersbanen te bezoeken! Op Victoria Park Wolvega wordt bewezen waartoe dit kan leiden. Ons aller inzet daartoe is meer dan ooit noodzakelijk!


TERUG
Snel Zoeken


Draf   Ren    
ZOEK

Handicap Generaal